Brokk robotit erillaisissa käyttökohteissa


Brokk purkurobotit ovat suunniteltu haastaviin olosuhteisiin. Koneet ovat pieniä ja kauko-ohjattuja. Brokk purkurobotit ovat mahdollista varustaa uusimmalla kamera- ja videoteknologialla. Koneiden suunnittelun lähtökohtana on ollut työturvallisuus vaativissa olosuhteissa. Brokk purkurobotit tarjoavat runsaasti voimaa pienessä paketissa. Useiden eri työkalujen ansiosta robotteja voi käyttää moninaisissa työtehtävissä.

Asiasta lisää tietoa: Matti Rantanen, 050 3056808, matti.rantanen@kopadi.fi


Rakennusteollisuus

Brokk purkurobotit ovat suunniteltu rakennusteollisuuden käyttöä varten. Brokk robotit tehostavat työskentelyä perinteisiin menetelmiin verrattuna huomattavasti suuremmalla tuottavuudella. Brokk purkurobotteihin saatavana laaja työkaluvalikoimalla. Esimerkiksi purkua voi toteuttaa yöaikaan purkupihdeillä meluhaittaa vähentäen.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Sementtiteollisuus

Sementti uunien puhdistus ja tiili vuorauksen purku on työlästä ja hidasta. Brokin käyttäminen näissä työvaiheissa on tehokkain ja nopein tapa. Toimialalla jossa jokainen tuottamaton työtunti aiheuttaa tulojen menetyksiä kaipaa kyseistä tehokkuutta. Brokk robottiin investoiminen saattaa maksaa itsensä jo takaisin ensimmäisen uunin purun jälkeen.


Prosessiteollisuus

Prosessiteollisuudessa Brokk tehostaa monia eri työvaihetta. Kauko-ohjattavuus tuo mahdollisuuden työskennellä ääriolosuhteissa esimerkiksi lämmön takia. Laaja työkaluvalikoima antaa koneille laajan työalueen. Eritoten metalliteollisuudessa Brokk purkurobotilla voidaan suorittaa monia työvaiheita nopeasti ja turvallisesti. Esimerkiksi metallin sulatusastioiden suuaukkoon kertyvä metalli on nopeasti poistettavissa Brokk purkurobotilla.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide


Ydinvoimalaitokset

Kauko-ohjattavuus ja suuri työteho ovat pääsyyt Brokk robottien käyttöön kohteissa joissa esiintyy säteilyä. Uusi kamera teknologia ja langaton ohjaus tuo tehokkuutta ydinjätteen lajitteluun ja siirtämiseen. Brokkia voi käyttää olosuhteissa jotka ovat muuten työntekijöille vaarallisia.


Tunnelit

Brokk tuo uusia mahdollisuuksia maanalaiseen työskentelyyn. Laaja työkaluvalikoima ja työteho ovat Brokkin ominaisuuksia joita tässä toimialassa arvostetaan. Koneiden pienikoko ja valikoima erilaisia voimanlähteitä laajentavat koneiden käyttömahdollisuuksia. Brokk purkurobotti varustettuna hydraulisella kallioporalla on nopea ja tehokas ahtaissa tunneleissa.

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide


Kaivosteollisuus

Brokk robottien pieni koko, liikkuvuus ja työteho sopivat kaivosteollisuuden tarpeisiin. Brokk robotit pystyvät työskentelemään äärimmäisellä tarkkuudella suuresta tehosta huolimatta. Brokk purkurobotteja voidaan käyttää rusnaukseen ja isompien lohkareiden rikkomiseen.


Pelastus ja kriisinhallinta

Yksi Brokk robottien erikoisimmista käyttökohteista ovat pelastus ja kriisinhallinta tehtävät. Monipuolisuus on Brokkin valtti kyseisissä tehtävissä. Laajalla työkalu ja apulaite valikoimalla koneita voidaan käyttää niin pelastuslaitosten, poliisin ja puolustusvoimien käytössä. Silloin kuin työtehtävä on liian riskialtis miestyövoiman käyttöön, Brokk robotit pääsevät töihin. Ketterät ja tehokkaat koneet suoriutuvat suunnattoman laajasti eri työtehtävistä. Uudella kamera ja videotekniikalla koneen käyttäjä voi olla kaukana eristetyn alueen ulkopuolella.

slide
slide
slide
slide